Při fyziologicky správném (nebo také vyváženém či rovnoměrném) postoji jsou všechny klouby a svaly zatěžovány rovnoměrně, váha těla je správně rozložena mezi všechny čtyři končetiny (60–70 % hmotnosti nesou přední končetiny a 30–40 % zadní končetiny) a pánev a bránice jsou ve správném postavení.

Proč se psem správný postoj trénovat?

Delším setrváním ve fyziologicky správném postoji se posilují posturální svaly, které jsou zodpovědné za správné držení těla, a intenzivně se zapojují svaly středu těla.

Správný postoj je výchozí pozicí pro cvičení na balančních pomůckách i pro většinu dalších cviků na pevném podkladu jako je zvedání tlapek, přenášení váhy, změny pozic lehni-vstaň a další.

Jak by měl správný postoj vypadat?

- zadní nohy jsou souběžně, na šířku zádi, spojnice hlezna a zadní strany tlapky je kolmo k podkladu, prsty míří přímo vpřed
- přední nohy jsou souběžně, na šířku hrudi, kolmo k zemi, prsty míří přímo vpřed
- rovná záda (nejsou prohnutá dolů ani vyklenutá nahoru, nezatáčí do stran), tlama je vodorovně se zemí

Fyziologický postoj